Informace o novinkách a akcích na Váš e-mail.


Obchodní podmínky

1. Základní údaje

 

Dodavatel:

 

TurboCar, s.r.o., se sídlem U Dálnice 620, 595 01 Velká Bíteš.
Dodavatel je zapsán v OR u KOS v Brně oddíl C, vložka 22254, dne 29.2.1996
Dodavatel je plátcem DPH
.
IČ: 63495066
DIČ: CZ63495066

(dále jen "dodavatel")

 

Provozní doba:

 

Pondělí

8:00 - 16:00

Úterý

8:00 - 16:00

Středa

8:00 - 16:00

Čtvrtek

8:00 - 16:00

Pátek

8:00 - 14:00

So – Ne

Zavřeno

 

Adresa provozovny:

TurboCar, s.r.o., U Dálnice 620, 59501 Velká Bíteš, Česká republika

GPS: 49° 16´ 38,1´´ N, 16° 13´ 20,1´´ E

 

Kontaktní údaje:
Telefon:
+420 566 531 260, +420 566 531 246
Fax:
+420 566 531 246
Email: info
@eturbo.cz


Ćísla účtů pro bezhotovostní platby:

Bankovní spojení CZK – Česká spořitelna, a.s.

 

číslo účtu: 1620882379/0800

IBAN: CZ90 0800 0000 0016 2088 2379

SWIFT: GIBA CZ PX

 

Bankovní spojení EUR – Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1794248263/0800

IBAN: CZ73 0800 0000 0017 9424 8263

SWIFT: GIBA CZ PX


 


 

2. Objednávka zboží

 

Seznam zboží na stránkách www.eturbo.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky. K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky. TurboCar, s.r.o. si vyhrazuje právo na chybu publikovaných cen, termínů a dalších údajů v nabídce. Závazná pro zákazníka i dodavatele je pouze cena a další podmínky uvedené na platně uzavřené Kupní smlouvě.

 

Zrušení objednávky:

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

 

 

3. Zaslání zboží

 

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem. Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené jako "potvrzení objednávky'" či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřená kupní smlouva.

 

Dodací lhůta:

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 24 hodin v ČR a 48 hodin v SR od závazného potvrzení objednávky. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

 

Způsob dopravy:

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České i Slovenské republiky. Smluvním partnerem společnosti TurboCar, s.r.o. je přepravní společnost PPL CZ s.r.o. Nakládka probíhá denně v prostorách firmy TurboCar, s.r.o. ve 14:00 hod. Náklady na dopravu zboží hradí odběratel. Cena za přepravu je 100 Kč + DPH/balík pro ČR i SR.

 

 

 

 

 

 

Způsob uhrazení ceny za zboží:

Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit osobně v provozovně dodavatele, dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby nebo poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje.

 

Převzetí zboží:

Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. V opačném případě nemůže prodávající zboží přijmout do reklamačního řízení. Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal. Podmínky převzetí zboží včetně odpovědnostních vztahů se liší v závislosti na zvoleném dopravci. Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad a montážní návod. Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.

 

Vrácení starého kusu:

 

U nových turbodmychadel dodavatel nevyžaduje vrácení starého kusu. U repasovaných turbodmychadel (sekce “Repasovaná turba”) se vyžaduje vrácení starého turbodmychadla dodatečně do 14 dní, pokud dodavatel neurčí jinak. V případě nevrácení starého kusu u repasovaného turbodmychadla má dodavatel právo požadovat po zákazníkovi náhradu v hodnotě 2000 + DPH Kč (tj.2420 kč včetně DPH). Ve výjmečných případech lze po domluvě tuto podmínku zrušit.

 

 

 

4. Osobní odběr zboží

 

Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno po dobu 3 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží. Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout. V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

 

 

5. Reklamační řád

 

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím po převzetí bez zbytečného odkladu prohlédnout a o zjištěných vadách písemně informovat prodávajícího nejpozději do 10-ti pracovních dnů od převzetí zboží. V písemných oznámení musí kupující uvést zjištěné vady. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující v místě provozovny prodávajícího. Současně s reklamací je nutné vždy předložit i zboží, jehož vady jsou reklamovány. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Doba na vyřízení reklamace zboží nakoupeného prostřednictvím internetového obchodu www.eturbo.cz je stanovena na 30 dnů. Kupující má povinnost ihned po odeslání reklamace informovat o provedení reklamace prodávajícího e-mailem: info@eturbo.cz, nebo telefonicky na telefonním čísle +420 566 531 246. Zákazník koupí výrobku vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a zavazuje se k jejich dodržování. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Záruční doba je uvedena na daňovém dokladu ke zboží, ten také slouží jako záruční list. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ). Záruka na nové zboží (turbodmychadla,regulační ventily atd.) je 24 měsíců. Záruka na turbodmychadla repasovaná je 12 měsíců.

 

 

6. Odstoupení od smlouvy:

 

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 Občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. TurboCar, s.r.o. nabízí možnost vrácení nepoužitého zboží i po této lhůtě, a to až do 30 dnů. Zboží však musí být v originálním obalu a kompletní. Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

 

Postup v případě odstoupení od smlouvy:

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění. Kupující může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, např. elektronicky na emailovou adresu info@eturbo.cz, nebo písemně v provozovně dodavatele. Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol, datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží.
Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu). V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

 

Rozpor z kupní smlouvy:

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), postupuje se v souladu s ustanovením § 616 Občanského zákoníku.

 

 

7. Ochrana osobních údajů spotřebitele

 

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do "zákaznické sekce". Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na emailovou adresu info@eturbo.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

 

 

8. Závěrečná ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a kupujícím (zákazníkem). Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.eturbo.cz stejně jako ve svoji provozovně nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

 

Nákupní košík
v košíku není
žádná položka
Kontaktujte nás
Michal Marek
Michal Marek
Tel.: +420 566 531 260

Nenašli jste zboží, které hledáte? Napište si o něj.


Kontakt:
Vaše přání:
Opište prosím text z obrázku:
captcha


Navštivte naší fanouškovskou stránku
Ke stažení

TOPlist