Tyto stránky používají cookies. Setrváním na stránkách s tímto souhlasíte. Více informací
Úvod > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Základní údaje

Dodavatel

  • TurboCar, s.r.o., se sídlem U Dálnice 620, 595 01 Velká Bíteš.
  • Dodavatel je zapsán v OR u KOS v Brně oddíl C, vložka 22254, dne 29.2.1996
  • Dodavatel je plátcem DPH.
  • IČ: 63495066
  • DIČ: CZ63495066

(dále jen "dodavatel")

Provozní doba

Pondělí 8:00 - 16:00
Úterý 8:00 - 16:00
Středa 8:00 - 16:00
Čtvrtek 8:00 - 16:00
Pátek 8:00 - 15:00
Sobota - Neděle Zavřeno
 

Adresa provozovny

  • TurboCar, s.r.o., U Dálnice 620, 59501 Velká Bíteš, Česká republika
  • GPS: 49° 16´ 38,1´´ N, 16° 13´ 20,1´´ E 

Kontaktní údaje 

  • Telefon: +420 566 531 260, +420 566 531 246
  • Email: info@eturbo.cz

 Čísla účtů pro bezhotovostní platby

Bankovní spojení CZK - Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1620882379/0800
 
IBAN: CZ90 0800 0000 0016 2088 2379
 
SWIFT: GIBA CZ PX  

Bankovní spojení EUR – Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 1794248263/0800
 
IBAN: CZ73 0800 0000 0017 9424 8263
 
SWIFT: GIBA CZ PX  

2. Objednávka zboží

Seznam zboží na stránkách www.eturbo.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky. K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky. TurboCar, s.r.o. si vyhrazuje právo na chybu publikovaných cen, termínů a dalších údajů v nabídce. Závazná pro zákazníka i dodavatele je pouze cena a další podmínky uvedené na platně uzavřené Kupní smlouvě. 

Zrušení objednávky 

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají. 

3. Zaslání zboží

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem. Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené jako "potvrzení objednávky'" či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřená kupní smlouva. 

Dodací lhůta 

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 24 hodin v ČR a 48 hodin v SR od závazného potvrzení objednávky. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce. 

Způsob dopravy 

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České i Slovenské republiky. Smluvním partnerem společnosti TurboCar, s.r.o. je přepravní společnost PPL CZ s.r.o. Nakládka probíhá denně v prostorách firmy TurboCar, s.r.o. ve 14:00 hod. Náklady na dopravu zboží hradí odběratel. Cena za přepravu je 100 Kč + DPH/balík pro ČR a 12 Eur pro SR.  

Způsob uhrazení ceny za zboží

Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit osobně v provozovně dodavatele, dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby nebo poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje.

 Převzetí zboží

Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. V opačném případě nemůže prodávající zboží přijmout do reklamačního řízení. Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal. Podmínky převzetí zboží včetně odpovědnostních vztahů se liší v závislosti na zvoleném dopravci. Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad a montážní návod. Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.

Vrácení starého kusu

U nových turbodmychadel značky Borg Warner Turbo Systems se u některých typů musí vracet starý kus - záloha na starý kus činí 2500 + DPH. Zákazník bude vždy dopředu informován o tomto případě. U repasovaných turbodmychadel (sekce “Repasovaná turba”) se vyžaduje vrácení starého turbodmychadla dodatečně do 14 dní, pokud dodavatel neurčí jinak. V případě nevrácení starého kusu u repasovaného turbodmychadla má dodavatel právo požadovat po zákazníkovi náhradu v hodnotě 2000 + DPH Kč (tj.2420 kč včetně DPH). Ve výjmečných případech lze po domluvě tuto podmínku zrušit.
 

4. Osobní odběr zboží

Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno po dobu 3 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží. Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout. V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

 5. Reklamační řád

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím po převzetí bez zbytečného odkladu prohlédnout a o zjištěných vadách písemně informovat prodávajícího nejpozději do 10-ti pracovních dnů od převzetí zboží. V písemných oznámení musí kupující uvést zjištěné vady. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující v místě provozovny prodávajícího. Současně s reklamací je nutné vždy předložit i zboží, jehož vady jsou reklamovány. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Doba na vyřízení reklamace zboží nakoupeného prostřednictvím internetového obchodu www.eturbo.cz je stanovena na 30 dnů. Kupující má povinnost ihned po odeslání reklamace informovat o provedení reklamace prodávajícího e-mailem: info@eturbo.cz, nebo telefonicky na telefonním čísle +420 566 531 260.